A Dalai Láma

Őszentsége a Dalai Láma honlapjai az interneten:

HHDL Facebook Twitter

 


Őszentsége a Dalai Láma néhány Lam-rimmal összefüggő tanításának magyar fordítása:

 


Részletek Őszentsége „Ösvény a boldogsághoz. Útmutató a meditálás fokozataihoz.” (Path to Bliss. A Practical Guide to Stages of Meditation.) című, Lam-rim tanításról szóló könyvéből.

 • A GONDOLKODÁSÁTALAKÍTÁSÁNAK GYAKORLATÁVAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK

    1. Ne hanyagold el és ne tagadd meg a fogadalmaidat, amelyeket letettél.
    2. Ne engedd, hogy a gondolkodásátalakítás gyakorlata önteltségedet növelje.
    3. Ne hagyd, hogy a mások iránti elfogultság hibájába ess.
    4. Miközben tudatod belül átalakítod, tarts fenn egy mások számára elfogadható természetes külső viselkedést.
    5. Ne beszélj mások hibáiról.
    6. Ne gondolkodj mások gyengeségein, még akkor sem, ha látod őket.
    7. Nagyobb nyomatékkal alkalmazz ellenszereket a benned lévő legerősebb mérgező érzelmek ellen.
    8. Ne remélj semmilyen ellenszolgáltatást a gondolkodásátalakítás gyakorlatának végzéséért.
    9. Ne hagyd pozitív cselekedeteidet beszennyeződni önmagad dédelgetése és a dolgok magánvalón létezésének gondolataival.
  10. Ne tarts haragot azok felé, akik megbántottak.
  11. Ne válaszolj hasonlóképpen, amikor mások megszidnak.
  12. Ne torold meg, ha mások bántalmaznak.
  13. Tartózkodj a mások testét és tudatát bántalmazó tettektől.
  14. Ne hibáztass másokat a saját tökéletlenségeid és hiányosságaid miatt.
  15. Hagyd el a közösségi tulajdon kisajátításának önző indítékait, a személyes haszonszerzést.
  16. Ne csupán azért műveld a gondolkodásátalakítás gyakorlatát, hogy védelmet nyerj a rosszindulatú erők ellen.
  17. Ne légy pöffeszkedő és öntelt a gondolkodásátalakítás gyakorlása miatt.
  18. Küszöböld ki rejtett motivációdat, hogy vágyakozol mások szenvedésére a saját boldogságod kedvéért.

 • A GONDOLKODÁSÁTALAKÍTÁSA GYAKORLATÁNAK TANTÉTELEI

   1. Minden tevékenységet azzal az egyedüli gondolattal végezz, hogy mások hasznára legyen.
   2. Állj ellen minden befolyásnak és erősítsd gyakorlásodat önmagad másokkal egyenértékűvé tételének és megcserélésének önzetlen cselekedetével.
   3. Minden pozitív cselekedetet a bódhicsitta motivációjával kezdj és felajánlással fejezz be.
   4. Alakíts át minden körülményt, kívánatost és ártalmasat egyaránt úgy, hogy a gondolkodásátalakítása gyakorlat részévé váljon.
   5. Fogadalmaidat és az általuk megvalósított gondolkodásátalakítást tekintsd olyan értékesnek, mint az életedet.
   6. Azonnal alkalmazd a megfelelő ellenszereket, amint mérgező érzelmek merülnek fel, és igyekezz megszakítani folyamatosságukat.
   7. Egyesítsd a három legfőbb okot gyakorlásod érdekében:
       a) a valódi bizalmat egy tapasztalt szellemi vezetőben,
       b) tudatod fogékonyságát a becsületes tettek iránt,
       c) a három fogadalom (egyéni megszabadulás, bódhiszattva és tantra) előírásainak a megtartását.
    8. Őrizd a három nem hanyatló hozzáállást:
       a) nem hanyatló odaadást szellemi vezetőd iránt,
       b) nem hanyatló örömöt a gondolkodásátalakításának gyakorlásakor,
       c) nem hanyatló vágyakozást a három fogadalom betartására.
    9. Ne zárd el tested, beszéded és tudatod az erkölcsös életvezetéstől.
  10. A gondolkodásátalakítását mindenkivel szemben pártatlansággal gyakorold.
  11. A gondolkodásátalakítás alapelveit minden eseményre alkalmazd.
  12. Megkülönböztetett figyelemmel meditálj ellenfeleid, ellenségeid, stb. iránt érzett szereteteden és együttérzéseden.
  13. A gondolkodásátalakítási gyakorlatod soha ne függjön külső körülményekhez fűződő előnyöktől.
  14. Tégy erőfeszítést, hogy ténylegesen gyakorolj.
  15. Tartózkodj a hat fordított tettől:
       a) a fordított türelemtől: hogy sokkal nagyobb türelmet tanúsítasz a földi dolgok nehézségeivel szemben, mint az önzetlen törekvések gyakorlásának megpróbáltatásai iránt;
       b) a fordított akarattól: hogy nagy eltökéltséggel hajszolod az értelmetlen világi ügyeket, de ugyanezt az akaratot nélkülözöd a Dharma gyakorláshoz;
       c) a fordított ízléstől: hogy inkább leled kedvedet a vágy, a gyűlölet stb. negatív érzelmeiből származó gyönyörök élvezetében, mint a meditálás áldásának örömében;
       d) a fordított együttérzéstől: hogy nem érzel szánalmat az olyan komoly dharmagyakorló iránt, aki vagyontalan, miközben azt, aki evilági szinten sikeres, csodálod;
       e) a fordított hűségtől: hogy a hozzád közelállókat világi ügyekbe bonyolódásra bátorítod, ahelyett, hogy a Dharma ösvényén vezetnéd őket;
      f) a fordított örvendezéstől: hogy örvendezel azok szerencsétlenségén, akiket nem szeretsz, miközben közömbös maradsz mások, sokak számára hasznos pozitív cselekedeteivel szemben.
  16. Gyakorolj állhatatosan. Ne ingadozz.
  17. Minden képességedet összpontosítva gyakorolj, és ne hagyd magad megingatni kétségektől és határozatlanságtól.
  18. Igyekezz felszámolni mérgező érzelmeidet az ellenőrzés és analízis állandó alkalmazásával.
  19. Ne dicsekedj azokkal a dolgokkal, amiket másokért tettél.
  20. Ne hagyd magad felbosszantani jelentéktelen zavaró események és megjegyzések miatt.
  21. Ne könyörögj azért, hogy gyakorlásodért hálát és hírnevet szerezz.
  22. Ne légy megbízhatatlan.