Tanításai és művei

 

TANÍTÁSAI (1994 – 2001)

 • Klasszikus és modern tibeti nyelv (saját nyelvkönyve, a sum cu pa′i tshig phrad dang rnam dbye′i re′u mig yig rmongs sel ba′i snang, valamint Losang Thonden: Modern Tibetan Language és Geshe Lhundup Sopa: Lectures on Tibetan Religious Culture nyelvkönyvei alapján)
 • Abhidharma (Buddhista metafizika; Vaszubandhu Abhidharmakósa műve alapján)
 • Pradnyápáramitá (Tökéletes Bölcsesség; Maitréja Abhiszamája-alamkára műve alapján)
 • Pramána (Buddhista logika; Dharmakírti Pramána-várttiká műve alapján)
 • Madhjamaka (A Középút filozófiája; Csandrakírti Madhjamaka-avatára műve és több kommentár alapján)
 • Meditáció (Dzsecün Congkhapa Lam rim chen mo és Lam rim mdor bsdus művei alapján)

 

KÖNYVEI, TANULMÁNYAI ÉS JEGYZETEI

 • skye ba snga phyi yod dam (Léteznek előző és következő életek?) Lhag bsam brtsegs pa, dha sa rigs lam slob gnyer khang (a dharamszalai Buddhista Dialektika Intézet évkönyve), 1987-88.
 • las rgyu ′bras yod dam (Létezik karma törvény?), Lhag bsam brtsegs pa, dha sa rigs lam slob gnyer khang (a dharamszalai Buddhista Dialektika Intézet évkönyve), 1989/1990. (Magyar nyelven ld. a Lam rim tanítások Kezdő szintjének függelékében.)
 • blo gsar la nye bar mkho ba bsdus grwa′i rnam gzhag rigs lam mig ′byed. (A fontosabb alapfokú klasszikus logikai érvelési módok új megközelítéssel történő bemutatása, amely megnyitja a szemet a buddhista dialektika irányába.) India, 1994. Javított és átszerkesztett változata a www.tibetanebook.com (Tibetan e-Books; glog rdul ′phrul deb khang) oldalról e-Könyv formátumban letölthető. (Rövid részletének – 1. lecke és 2. lecke eleje – magyar nyelvű fordítása megtalálható a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán. Fordította: Agócs Tamás?)
 • sum cu pa′i tshig phrad dang rnam dbye′i re’u mig yig rmongs sel ba′i snang byed ces bya ba. (A harminc versből áradó fény, amely eloszlatja a tibeti írással szembeni tudatlanságot.) Alapfokú klasszikus tibeti nyelvtan. India, 1994.
 • The Outline Teachings on Prajnaparamita. (A Tökéletes bölcsesség tanításának összefoglalója.) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1995 és 1999-2000.
 • Outline of Losang Sonam’s Lectures on Vasubhandu’s Abhidharmakosha at Gate of Dharma Buddhist Collage in 1996. (A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 1996-ban Loszang Szönám által tanított Vasubandhu: Abhidharmakósa művének összefoglalója.) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1996. (Magyar fordítását Végh József végzi.)
 • The Brief Introduction of Cittamátra and Dharmakirti and His Teaching „Pramánavárttiká” (tshad ma rnam ′grel). A mérvadó megismerés.  Előadások a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 1996-97-es tanév. (Magyar fordítással.)
 • Olvass tibetiül! (Hangkazettával). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2000. április.
 • The Outline Teachings on Lamrim. (A Lam rim tanítások összefoglalója.) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001. (Magyar nyelven ld. a Lam-rim tanítások Kezdő-, Közép- és Felső szintjeinek függelékeiben.)
 • rtags rigs kyi rnam gzhag la dpyod pa dogs slong gsal ba′i me long. (A buddhista érvelési rendszer alapjai.) Published by Institute of Buddhist Dialectics, 2007.
 • drang nges legs bshad snying po’i mchan ′grel zin bris go bder bkod pa blo gsar ′zug ngogs. (Lábjegyzetek a további értelmezést igénylő- és végleges jelentésű tanítások rendszerének könnyebb megértéséhez.) Published by Institute of Buddhist Dialectics, 2010.