Kezdőlap

 
KÖZLEMÉNY

Kedves érdeklődők!

Technikai problémák miatt a weblap egy ideje nem volt szerkeszthető.

Sajnáljuk, hogy a weblap technikai problémája miatt csak utólag tudjuk jókívánságunkat kifejezni Őszentsége a Dalai Láma születésnapja alkalmából. Őszintén reméljük, hogy még nagyon hosszú ideig megőrzi szellemi és fizikai egészségét, és az emberek millióit teszi boldoggá tanításaival. Hisszük, hogy személyes jelenléte jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy különösen törékennyé vált, konfliktusokkal terhes világunkban a jóra való hajlandóság felülkerekedik az önző szűklátókörűségen.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Gen Loszang Szönám Lam rim tanítását, a tartalmat nem érintő valamelyest átszerkesztett formában könyvként megjelenteti. Erre előre láthatóan 2019 őszén kerül sor. A könyv megjelenésével egyidejűleg a honlap megszűnik.

2019. július 16.

 

Dear visitors of the website,

Due to technical problems, the website could not be edited for a time.

We are sorry that these technical difficulties delayed us in sending our best wishes to His Holiness the Dalai Lama on the occasion of his birthday. We honestly hope that he will keep his mental and physical health for a very long time and his teachings will make millions of people happy. We believe that his personal presence in our fragile and conflict-burdened world will significantly promote the inclination for good, which will prevail over selfish narrow-mindedness.

We would like to inform the visitors of this website that the Dharma Gate Buddhist College is going to publish Gen Losang Sonam’s Lam rim teachings in the form of a book. The text will be somewhat re-edited, but the changes will not affect the content. The publication is due in the autumn of 2019. At the same time this website will close down.

 


Ez a honlap …

… a Magyarországon 1994 és 2001 között buddhista filozófiát, -logikát, -meditációt, tibeti írást és olvasást tanító Gen (Tanítómester) Loszang Szönám iránti tisztelet kinyilvánítására jött létre.

„  Amíg tér létezik,
Amíg érző lények lesznek,
Addig szeretnék maradni,
Hogy enyhítsem szenvedésüket.”
- Ácsárja Sántidéva
(685 - 763)

Régi adósság kerül törlesztésre azáltal, hogy közvetlen tanítványain kívül mások számára is elérhetővé válik tanításainak legalább egy töredéke, kiemelten Dzsecün Congkhapa Lam-rim meditáció ciklusának gyakorlásához nyújtott hatalmas segítsége.

Hála és köszönet a világ és a dolgok valódi természetének nagylelkű megismertetéséért, a buddhizmus bonyolult fogalmaival nem ritkán küszködő tanítványai felé megnyilvánuló megértő türelméért és a meg nem érdemelt személyes bizalomért.
 
Bár előmozdítaná erőfeszítésünk, hogy az összes érző lény véget nem érő békességben és boldogságban éljen  !

 


Gen Losang Sonam’s greetings on the occasion of the first anniversary of the website

Dear Friends and Readers of my Lamrim teachings in the Hungarian language,

One year has passed since this website was launched on 6th July 2014. It was launched mainly for the purpose of gaining more mental happiness through mental training, analytical meditation and intellectual wisdom. If you got some tangible, positive result from this teaching, this is just the beginning of the right track and please continue it until positive, stable, tangible result has been achieved.

If you did not get any tangible, positive result from this teaching, do not lose heart. Just check how much time you spend for inner transformation and outer transformation in a day. You will get the clear answer. The result always corresponds with the cause. This is the Law of Karma in Buddhist Philosophy.

If this Lamrim teaching is not helpful and creates some mental disturbance, then please forget it and leave it for sometime in the future and when you feel you want to try again, you can do it. I know that for some people, Buddhist teaching may be like a strange, new, and different planet, that tries to change our instinct and innate mentality. Actually, Buddhist teaching is trying to change only negative instincts and innate mentality because they create problems and sufferings that nobody wants. Buddhist teaching is very much based upon what we want and do not want as our daily activities but the difference lies at a deeper level.

THANKS

Gen Losang Sonam

 

Gen Loszang Szönám üdvözlő szavai a honlap első évfordulója alkalmából

Kedves Barátaim és a Lam-rim tanításomat magyar nyelven olvasók!

Egy év telt el ennek a honlapnak 2014. július 6-i elindítása óta. Ez a weblap elsősorban azzal a céllal indult útjára, hogy a tudat képzése, az elemző meditálás és az értelmi bölcsesség által boldogabb tudatállapotot érhess el. Ha számodra érezhető pozitív következmény származott ebből a tanításból, akkor ez még csak a helyes ösvény kezdete, és kérem, hogy haladj tovább ezen az ösvényen mindaddig, amíg érzékelhetően pozitív, tartós következményt nem érsz el.

Ne veszíts el a kedved akkor se, ha ebből a tanításból számodra nem származott érzékelhető pozitív következmény. Ellenőrizd, hogy naponta mennyi időt töltöttél saját magad belső, és mennyit a külső átalakításával. Világos választ kapsz. A következmény mindig összhangban áll az okkal. Ez a karma törvény a buddhizmusban.

Ha ez a Lam-rim tanítás nem segít neked és tudatod zavarodottságát okozza, akkor arra kérlek, ne foglalkozz vele. Majd valamikor a jövőben, amikor úgy érzed, hogy újra próbálkozni van kedved, folytathatod. Tudom, hogy vannak, akik számára a buddhista tanítás talán olyan, mint egy furcsa, új és idegen bolygó, amely megváltoztatja hajlamainkat és velünk született mentalitásunkat. Ténylegesen a buddhista tanítás kizárólag a negatív hajlamokat és azt a velünk született mentalitást próbálja megváltoztatni, amely a problémákat és a szenvedéseket okozza, és amelyeket senki sem akar. A buddhista tanítás teljességgel azon alapul, amit napi tevékenységeink során akarunk, illetve nem akarunk, a különbség azonban mélyebb szinten van.

Köszönettel:

Gen Loszang Szönám

 


Beköszöntő

Örömmel értesültem arról, hogy Őszentsége a Dalai Láma 2014. július 6-i születésnapján elindul a Lam-rim meditáció magyar nyelvű weboldala.

Szeretném megköszönni tanítványom munkáját, aki nem csupán sok éven keresztül tanulta ezt a tárgyat, hanem fáradhatatlanul dolgozott magyarra fordításán.

Őszinte örömmel tölt el, hogy több éves magyarországi tanításommal hozzájárultam ennek a weboldalnak a létrejöttéhez. Ez a tanítás azokhoz szól, akik egy boldogabb és jelentőségteljesebb élet reményében érdeklődést mutatnak gondolkodásmódjuk megváltoztatása iránt. Ha valaki elégedetlen a jelenlegi életével, akkor szüksége lehet pozitív irányú változtatásra. Ki lehet próbálni, megéri néhány hónapot ráfordítani. Aki ezután úgy találja, hogy számára ez a tanítás nem hasznos, ne foglalkozzon vele. Aki viszont hasznosnak találja, az gyakorolja az élete hátralévő részében.

A spirituális tanítások hasonlóak az ételekhez, amelyeknek ízét mindannyian különbözőnek találjuk. Te is a mentalitásodnak leginkább megfelelőt válaszd. Itt megfelelő alatt azt a pozitív irányba mutató tanítást értsd, amelynek segítségével tudatod békés és boldog lehet, és amely ellenszere a zavaró és kártékony gondolatoknak. Hívők és nem hívők számára itt húzódhat a választóvonal jó és rossz között, ugyanis kivétel nélkül mindenki boldog akar lenni és nem akar szenvedni.

Loszang Szönám

Dharamsala, 2014. július 4.